Diabetes Mellitus: Epidémia našej generácie ?

V minulosti ju označovali ako chorobu bohatých, dnes ňou trpia milióny ľudí po celom svete. Všetci vieme že existuje, no nie každý z nás vie, čo sa s naším telom odohráva keď touto chorobou trpíme. Prečo by sme o diabete mali vedieť a ako sa mu čo najlepšie vyhnúť ?

V úvode spomeniem, že v roku 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer 355 tisíc pacientov s diabetom (v 53,4% prípadov sa jedná o ženy), z toho je vyše 90% pacientov s DM 2 typu. Ročný prírastok pacientov s diabetom je okolo 20 tisíc. Počet pacientov s Diabetom na Slovensku je približne 6,4% a každým rokom stúpa.

Čo to teda je? 

Diabetes (alebo ľudovo nazývaná cukrovka) je chronické metabolické ochorenie, ktorého hlavným prejavom je hyperglykémia (zvýšenou hladinou glukózy v krvi), ktorá je spôsobená absolútnym alebo relatívnym nedostatkom inzulínu.

V krátkosti si definujme, čo absolútny a relatívny nedostatok znamená. K absolútnemu nedostatku inzulínu dochádza v prípade, kedy pankreas na základe vnútorných alebo vonkajších vplyvov netvorí inzulín v jeho endokrinnej časti (na základe predchádzajúceho článku o inzulíne viete, že sa jedná o beta bunky langerhansových ostrovčekov). Ide o Diabetes melitus typu 1 (DM1). Najčastejšie ide o autoimunitnú deštrukciu kedy naše vlastné obranné bunky deštruujú beta bunky.

relatívnemu nedostatku inzulínu dochádza v situácii, kedy je tvorba inzulínu v poriadku ale organizmus má zvýšený počet buniek ktoré sú citlivé na inzulín (ako bolo v minulom článku spomínané, patria tam aj tukové bunky). Na základe tejto skutočnosti je potrebná zvýšená tvorba inzulínu. Bunky citlivé na inzulín si postupom času vytvárajú takzvanú inzulínovú rezistenciu a nároky na beta bunky sa stále zvyšujú. Postupom času sa táto tvorby znižuje a dochádza k obdobnému stavu ako pri DM1. Ak vás tieto skutočnosti zaujali a máte záujem sa dozvedieť viac, tak vám odporúčam edukačné videá na stránke www.osmosis.org (link vám nechám na konci článku), kde môžete nájsť omnoho detailnejší a podľa môjho názoru aj veľmi zrozumiteľne podaný priebeh tohto ochorenia.   

Okrem týchto dvoch základných typoch Diabetu poznáme aj niekoľko ďalších menej známych no mimoriadne dôležitých z hľadiska nastavenia liečby. Patria tam napríklad diabates pri ochoreniach pankreasu, endokrinopatie, MODY, LADA či napríklad gestačný diabetes (určité percento žien v tehotenstve majú toto ochorenie, lieči sa inzulínom a pri drvivej väčšine prípadov po ukončení tehotenstva odznie, viac o ňom sa môžete dočitať na stránke www.lekár.sk, link vám nechám na konci článku).

Aké sú prejavy? 

Prejavy tohto ochorenia okrem hyperglykémie sú polydipsia (zvýšený smäd) polyúria (zvýšené močenie) glykozúria (vysoký podiel glukózy v moči) polyfágia (nadmerný hlad) a podobne.

Ako už väčšina z nás vie, doterajšie vedomosti o diabete nie sú dostačujúce, aby sme dokázali toto ochorenie nadobro vyliečiť. Existujú ale terapeutické postupy, ktoré dokážu toto ochorenie zvrátiť, zmierniť príznaky či dokonca zlepšiť prognózu. Pri DM1 existuje jediná terapeutická možnosť a tou je inzulín. Podávanie a typ používaného inzulínu je individuálny odvíjajúci sa od veku pacienta jeho zdravotného stavu fyzickej zdatnosti a podobne. DM2 má niekoľko možných variant na zlepšenie prognózy. V prvom rade ide o takzvanú nefarmakologickú terapiu, ktorá zahŕňa pravidelnú fyzickú aktivitu, zdravé stravovanie, kvalitný spánok a regeneráciu a podobne. Ďalej tam zaraďujeme farmakologickú terapiu kde patria orálne antidiabetiká, ktoré sa používajú na základe špecifických indikácii. Poznáme niekoľko typov odvíjajúcich sa od štádia ochorenia stavu a compliance pacienta. Poslednou terapeutickou možnosťou pri zlyhaní predošlej terapie je inzulín. 


Zdroj: freepik.com/jcomp

Aké sú komplikácie? 

Komplikácie diabetu sa delia do dvoch základných skupín, akútne a chronické komplikácie. Budem sa snažiť veľmi stručne popísať jednotlivé komplikácie.

Akútne komplikácie

Tieto nastávajú pri nedodržaní terapeutického postupu alebo pri progresii ochorenia.

Hypoglykémia – Pri nadmernom užití inzulínu sa hladina glukózy dostáva pod hladinu, aká je pre organizmus fyziologická. 

Hyperglykémia – Častá komplikácia DM1 pri nedostatočnom uživaní inzulínu alebo nadmerného príjmu potravín s vysokým gl. indexom.

Diabetická ketoacidóza – Pri nedostatočnej dodávke inzulínu si telo ako energetický substrát tvorí zvýšenom množstve ketolátky.

Metabolická Laktátová acidóza – Pri tkaninvovej hypoxii dochádza k zvýšenej produkcii laktátu, čo má za následok zníženie hladiny PH (fyziologické PH¸je 7,36-7,44). 

Diabetická kóma –  Dlhšie trvajúce komplikácie spomenuté vyššie vyúsťujú k diabetickej kóme, ktorá je život ohrozujúci stav vyžadujúci okamžitý zásah. 

Chronické komplikácie

Tie môžeme na základe poškodenia malých resp. veľkých ciev deliť na mikrovaskulárne a makrovaskulárne. Na základe týchto zmien sa chronické komplikácie rozdeľujú na:

Ateroskleróza - je základným aspektom, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné komplikácie popísané nižšie. Na základe špecifických patologických dejov dochádza k postupnej deštrukcii endotelu ciev, čo má za následok zhoršený prietok daných ciev. Zhoršený prietok má za následok neadekvátny prísun kyslíka a živín do terminálnych časti a tiež neadekvátny odtok odpadových látok metabolizmu. Ak vás táto problematika zaujala, v odkazoch som vám nechal video o ateroskleróze, prípadne sa tejto téme môžem venovať v budúcnosti.   

Diabetická retinopatia – postihnutie kapilárneho riečiska očného pozadia ktoré má za následok oklúzie. Dôležitá je pravidelná kontrola očného pozadia.

Diabetická nefropatia – Prejavujúca sa približne po 15 rokoch trvania diabetu. Ide o hyperfiltráciu a postupnú proteinúriu.

Diabetická neuropatia – na základe mikrovaskulárneho poškodenia dochádza k nezápalovému postihnutiu nervových zakončení, často dochádza k zníženiu pocitu bolesti v koncových častiach končatín.

Syndróm diabetickej nohy – na základe dlhotrvajúceho poškodenie tkanív dolnej končatiny, dochádza k vzniku zápalov, gangrény a vredov, ktorá má za následok amputáciu končatiny.

Každým rokom pribúda čoraz viac ľudí trpiacich týmto ochorením. Existujú aj postupy, ktoré môžu toto ochorenie oddialiť, či dokonca zvrátiť (v prípade DM2). Nefarmakologické postupy sú, ako hovoria lekári, tým najľahším, no zároveň najťažším riešením. Môže to znieť trochu ako klišé, no jedná sa o pravidelnú pohybovú aktivitu, zdravé stravovanie, vyhýbanie sa stresu, kvalitný spánok, vyvarovanie sa užívaniu alkoholu fajčenia a drog. Na základe týchto, pre väčšinu ale náročných postupov, vieme aj na základe genetickej predispozície toto ochorenie oddialiť a v prípade už prebiehajúceho ochorenia zlepšiť priebeh a dostať ho pod kontrolu. 

Čo diabetes a vrcholový šport ?

Pacientom trpiacim týmto ochorením sa na základe niekoľkých štúdii odporúča 30 minútová nepretržitá aerobná aktivita 5-krát týždenne, ktorá je úmerná rýchlej chôdzi. K nej môže byť pridaný intenzívny tréning 2-3-krát do týždňa. Pri dlhotrvajúcom diabete má fyzická aktivity výrazný vplyv na stav koronárneho riečiska. Pravidelná fyzická aktivita tiež zvyšuje inzulínovú senzitivitu a tým aj zlepšuje prognózu u DM2.

V budúcnosti sa téme diabetes a šport budeme venovať detailnejšie.


Odkazy a zdroje:
Diabetes mellitus:

https://www.osmosis.org/learn/Diabetes_mellitus?from=/md/organ-systems/endocrine-system/pathology/pancreatic-disorders/diabetes-mellitus

Gestačný diabetes:
https://lekar.sk/clanok/gestan-diabetes

Ateroskleróza:
https://www.youtube.com/watch?v=mRpn6G3_sB0

Kiňová, Hulin a kolektív, Interná medicína, Vydavateľstvo ProLitera 2013, ISBN: 9788097025397

Richard Češka a kolektív, Interná medicína 3. aktualizované vydání, Vydavateľstvo Triton 2020, ISBN: 33696165Reklama

Tatiana KOŽUCHOVÁ - urobme si fitnessburger!

Úspešná fitnesska vám ukáže, ako navariť chutné jedlo vhodné aj pre bikinifitnessky. Dnes to bude fitnessburger! Videoklip!

Postup premeny - zo 77kg vážiacej maminy bikinifitnesska

Ukážeme vám, ako sa aj vy môžete zo 77kg vážiacej maminy zmeniť na úspešnú bikinifitnessku!

Poznáte SAKFST pravidlá platné pre bikinifitness?

Chystáte sa súťažiť v nominácii bikinifitness? A poznáte pravidlá? Popis - úvodná informácia!