Hypermobilita - talent alebo dysfunkcia?

Počuli ste už o pojme hypermobilita? Je nadmerná pohyblivosť v kĺboch v poriadku? Cvičiť – strečingovať aj pri nefyziologickej ohybnosti? Pozrime sa na to zo zdravotného hľadiska spolu s Andreou FEDOROVOU.

Počuli ste už výraz hypermobilita? Ak nie, pre lepšiu predstavu si spomeňte na poslednú talentovú šou, ktorú ste videli – určite v nej bolo nejaké číslo, kde sa (poväčšine) žena poskladala do krabice rozmerov 50x50cm. Každý žasne nad jej superschopnosťou. Ale je to naozaj talent?

Poznáte tento pojem?

HYPER – viac, MOBILITA – pohyblivosť. Hypermobilitu teda možno nazvať aj ako nadmernú voľnosť v kĺboch. Je to zväčšený rozsah pohybu v kĺbe - väčší ako je jeho prirodzená norma. To znamená že kĺby na našom tele sa dokážu dostať do väčšieho rozsahu pohybu, ako je to u ostatných ľudí prirodzené.

Príčiny jej vzniku

Hypermobilita má viacero príčin. Môže ísť o vrodenú predispozíciu alebo získaný stav.  Vrodená príčina súvisí s prirodzenou voľnosťou kĺbov už od narodenia – okolité štruktúry kĺbu a samotné kĺbne plochy vytvárajú podmienky na väčší rozsah v kĺboch. Zväčšenie pohybu môže nastať aj pri zníženom napätí vo svale – svaly nie sú dostatočne tuhé na to aby zabrzdili pohyb v krajnej polohe v kĺbe. To sa ale nás cvičiacich žien netýka.

A ako sa dá hypermobilita získať? Cieleným zväčšovaním pohybu už od mladého veku, alebo ako kompenzačný mechanizmus pri vzniknutej blokáde v blízkosti hypemobilného kĺbu. Čo to znamená? Na jednom mieste vznikne obmedzenie pohybu (zmenšený rozsah) a to sa kompenzuje zväčšením rozsahu v blízkom pohybovom segmente – kĺbnom spojení. Tento stav môže nastať aj v dôsledku úrazu.

Hypermobilita nemusí byť vo všetkých oblastiach symetrická. Môže postihovať kĺby celého tela, alebo sa vyskytovať len lokálne.

Je na úžitok alebo na škodu?

Je to talent alebo vzniknutá dysbalancia? Pre hadiu ženu je hypermobilita jednoznačne zázračná schopnosť a pre gymnastku talent, ktorý jej pomáha posúvať sa vpred. Ide však skutočne o talent alebo skôr ochorenie?

Vo veľa prípadoch je hypermobilita spojená s bolesťami, a vtedy hovoríme o hypermobilnom syndróme. Vyskytuje sa viac u dievčat, poväčšine v mladom veku. Bolesti sa prejavujú pri dlhom státí, dlhšej chôdzi a nesprávnom držaní tela, pri ktorom sa niektoré oblasti preťažujú viac ako by mali. Hypermobilní ľudia sú náchylnejší na zranenia, keďže ich väzivový aparát je pružnejší, a tým sa kĺby stávajú menej stabilné. Vzniká tak náchylnosť na drobné úrazy, podvrtnutia, opuchy alebo poškodenia mäkkých štruktúr v okolí kĺbu už pri malom násilí. Vo vyššom veku sa hypemobilita odráža vo vyššej náchylnosti na artrózu, keďže kĺby nie sú dostatočne stabilné a dennodenne sú vystavované krajným polohám, čo môže prispieť k rýchlejšiemu opotrebovaniu kĺbu. Čo s ňou? Cvičiť pri hypermobilite, alebo nie?

Posilňovať pri hypermobilite?

Pre tých, ktorý majú diagnostikovanú hypermobilitu je cvičenie vhodnou voľbou. Je spojená so zníženým napätím vo svaloch a práve posilňovaním môžeme dosiahnuť jeho zvýšenie. Avšak pozor! Tí, ktorí s cvičením ešte len začínajú, ale aj tí, ktorí majú už nejaký ten mesiac tréningov za sebou by mali vedieť základné odporúčania cvičenia pri hypermobilite:

 • Vyvarovať sa krajným polohám pri cvičení a teda v maximálnej miere ovládať váhu s ktorou cvičíte.
 • Voliť vyššiu záťaž s menším počtom opakovaní – vyhýbať sa švihovým pohybom.
 • Pred cvičením natiahnuť svaly s tendenciou ku skráteniu / skrátené svaly.
 • Voliť menej náročné polohy s fixáciou trupu.

Strečingovať pri hypermobilite?

Je potrebný strečing pri hypermobilite? Dôležité je uvedomiť si, že strečing je zameraný na svaly. A aj pri hypermobilite môže dôjsť k skráteniu svalov (pričom pohyblivosť v kĺboch je zvýšená). Strečing pri hypermobilite je namieste, ale taktiež sa odporúča:

 • Vyvarovať sa krajným polohám v kĺbe – sústrediť sa na natiahnutie a uvoľnenie svalu nie zväčšenie rozsahu v kĺbe.
 • Naťahovať sa v nižších polohách – zabezpečiť dostatočnú relaxáciu vo svale.
 • Cielené naťahovanie zistených skrátených svalov.

Jednoduchý test hypermobility – vyskúšaj ho aj ty

Ako zistiť či máte hypermobilitu? Diagnostických testov je veľa. Najjednoduchší z nich je podľa Beightona a Horana. Hodnotia nadmerný rozsah pohybu v štyroch párových kĺboch a jeden nepárový pohyb – predklon. Za každý pozitívny hypermobilný kĺb sa započíta 1 bod (na každej strane). Maximálne skóre dosahuje 9 bodov. Vyskúšaj si ho aj ty!

 1. Zmeraný uhol medzi malíčkom na ruke a prstenníkom: norma do 90° -> hypermobilita nad 90°
 2. Dotyk palca na ruke a predlaktia tej istej ruky: norma nedotknú sa -> hypermobilita ak sa palec dotkne
 3. Vystretá ruka v lakti: norma ak je predlaktie a rameno v jednej priamke ->  hypermobilita hyperextenzia nad 10°
 4. Vystreté kolená: norma stehno a predkolenie v jednej rovine -> hypermobilita hyperextenzia nad 10°
 5. Predklon trupu pri vystretých kolenách: norma dotyk prstami na podlahu -> dotyk dlaňami na podlahu
 • 3 – 4 body = ľahká hypermobilita
 • 5 – 8 bodov = ťažká hypermobilita
 • 9 bodov = generalizovaná hypermobilita – celého tela

Hypermobilita môže byť pre niekoho považovaná za talent, iní ju vidia ako hrozbu. Pri jej zistení sú všeobecne nevhodné športy ako napr. gymnastika. Je však na každom z nás, či možné riziká zvýšeného pohybu v kĺboch sú pre nás podstatné. Každý šport má svoju daň, ale dôležitá je vedomosť každej stránky.Reklama

Tatiana KOŽUCHOVÁ - urobme si fitnessburger!

Úspešná fitnesska vám ukáže, ako navariť chutné jedlo vhodné aj pre bikinifitnessky. Dnes to bude fitnessburger! Videoklip!

Poznáte SAKFST pravidlá platné pre bikinifitness?

Chystáte sa súťažiť v nominácii bikinifitness? A poznáte pravidlá? Popis - úvodná informácia!

Postup premeny - zo 77kg vážiacej maminy bikinifitnesska

Ukážeme vám, ako sa aj vy môžete zo 77kg vážiacej maminy zmeniť na úspešnú bikinifitnessku!