Je hormonálna antikoncepcia vhodná pre silovo trénujúce ženy?

Hormonálna antikoncepcia a silový tréning? Áno, alebo nie? O vplyvoch hormonálnej antikoncepcie na rast svalovej hmoty a silový výkon žien.

Čo vám budem hovoriť! Ženy a muži sa postupom rokov nezmenili a pohľad do histórie jasne ukáže, že už niekoľko storočí (tisícročí) dozadu sa hľadal čo najbezpečnejší spôsob pre obe pohlavia, ako si "užiť" - ako inak, bez obáv z tehotenstva. Počiatočná, 100% efektívna metóda v podobe sexuálnej abstinencie (tzn. života bez sexuálneho styku - akéhokoľvek) bola postupom rokov nahradená kdečím. Veď posúďte sami, čo naši predkovia vymýšľali:

 • pravek ... hitom vtedajšej doby bolo liať do pošvy kadečo. Pred, počas, aj po sexuálnom styku. A postup pokus - omyl za najefektívnejší určil roztok získavaný z citrónovej šťavy a luskov mahagovníka
 • starovek ... opäť známy postup formou pokus-omyl určil ako TOP metódu primitívne pesary - prostriedky, ktoré vytvárajú bariéru na prienik spermií k vajíčku. Možnosti? Pasta pripravovaná z krokodílieho trusu, trusu slonov, medu včiel a uhličitanu sodného, použité boli aj drvené granátové jablká a figy, kúsky ovčej vlny namočenej vo víne atď. Samozrejme, objavili sa aj prvé kondómy pre pánov - hitom boli zvieracie mechúre, dokonca aj rôzne plátené "obaly". Práve z tohto obdobia pochádza opis aj skutočne efektívnej antikoncepčnej metódy - tou bola tučnota. Pozorovaním totiž bolo zaznamenané, že obézne ženy otehotnejú iba zriedkavo. Čím tučnejšia žena, tým menšie riziko, že otehotnie.
 • stredovek ... prináša prerušovanú súlož, do pošvy sa sype kamenná soľ, penis mužov sa natiera zmesou dechtu a výťažkov z rastlín, otehotneniu zabrániť malo pitie ovčieho moču, zajačej krvi, alebo litrov vody, v ktorej si kováči chladili kliešte. Nastáva však aj ďalší rozvoj kondómom - ľanové plátno (z ktorých boli vyrábané) sa napúšťalo olejom a zvláštnym roztokom efektívnym proti infekcii, na svoje si prišli aj slepé črevá živočíchov od výmyslu sveta

Hormonálna antikoncepcia - pohľad do minulosti

História hormonálnej antikoncepcie (tzn. antikoncepčných tabliet) sa začala písať desiatky rokov pred jej oficiálnym uvedením na trh farmaceutík. V momente, kedy koncom 19. storočia boli zdokumentovaná existencia žltého telieska u zvierat a následne jeho vplyv na ovulácium, bolo zistené, že bunky žltého teliesko produkujú "čosi" čo priamo ovplyvňuje jednotlivé fázy menštruácie.

Postupom rokov to "čosi" bolo pomenované ako hormóny - zistilo sa, že bunky žltého telieska produkujú steroidné hormóny (progesterón a estrogény). Po období experimentálneho podávania "extraktov z vaječníkov" (tie obsahovali aj tieto hormóny) prichádza obdobie získavania hormónov estradiolu a progesterónu zo živočíšneho materiálu (zaznamenal som informáciu, že prvých 12mg estradiolu sa získalo spracovaním 80.000 vaječníkov ošípaných), následne sa zlepšujú technologické postupy na získavanie týchto dvoch "ženských" hormónov z rastlinného materiálu a keď bol zaznamenaný útlm ovulácie podávaním hormonálnych zmesí, farmaceutický priemysel pochopil, že sa tu otvára doslova zlatá baňa.

V USA v roku 1951 bol odštartovaný program vývoja antikoncepčnej tabletky, v roku 1956 boli publikované prvé klinické skúšky. Rok 1957 bol rokom, kedy prvá tabletizovaná etrogén-gestagénna zmes bola v USA na trh farmák uvedená spočiatku ako liek na optimalizáciu porúch menštruačného cyklu, o dva roky neskôr už ako antikoncepčná tabletka.

Ženám v Československu bol prvý farmaceutický prípravok hormonálnej antikoncepcie ponúknutý v roku 1965 (pod obchodným názvom Antigest), do roku 1990 (tzn. do konca komunistickej moci) sa ponuka rozšírila na Antigest B, Norbiogest, Neogest. A po roku 1990 sa na Slovensku aj v Čechách doslova roztrhlo vrece s ponukou antikoncepčných hormonálnych výrobkov - dnes majú ženy (po konzultácii s lekárom) na výber prakticky zo všetkého, čo farmaceutický priemysel vyprodukoval.

A pretože niektoré zo žien sú nezodpovedné, neschopné denno-denne užívať svoju "zázračnú tabletku", už v roku 1967 bola vytvorená koncepcia antinoncepčne účinných implantátov s hormonálnym účinkom (v lokánej anestéze sa podkožne "vpraví" do tela 4cm dlhá a 2mm široká tyčinka s účinnou látkou - efektívne pôsobí 2-3 roky). Samozrejme, výskum dal k dispozícii aj antikoncepčne účinné náplaste (jedna na týždeň) a injekcie (jedna na 1-3 mesiace).

Hormonálna antikoncepcia - súčasnosť

Neustály príval nových a nových farmák si vyžiadal ich triedenie do skupín (klasifikáciu) a tak v roku 1976 vzniká tzv. anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikácia liečiv (skrátene ATC).
V ATC nájdete pod kódom G03A hormonálne kontraceptíva (kontraceptívum - látka brániaca otehotneniu), ktoré sú členené do štyroch základných skupín a až 36 podskupín
Každá podskupina definuje unikátne zloženie použitej farmaceutickej zmesi s jasným hormonálnym antikoncepčným účinkom, technológia výroby a zloženie zmesí samozrejme nebráni len otehotneniu, ale ako každý liek, okrem týchto pozitívnych, prináša aj negatívne, tzv. nežiaduce účinky; miera nežiaducich účinkov je individuálna pre každú ženu, aj preto to, čo vyhovuje jednej, nemusí vyhovovať druhej, alebo tretej. A v podskupinách nájdete doslova stovky originálnych, ale aj generických farmák. Skrátka, je si z čoho vyberať!

Obľúbenosť hormonálne účinnej antikoncepcie súvisí nielen s dostupnosťou a s jednoduchosťou aplikácie, ale hlavne spoľahlivosťou - tá je určovaná tzv. Pearlovým indexom (PI; udáva, koľko žien zo 100 používajúcich danú antikoncepčnú metódu počas celého roka otehotnie). Samozrejme, ani tu neexistuje 100% spoľahlivosť - potvrdí vám to pohľad do nasledujúcej tabuľky.

Hormonálna antikoncepcia - aká je ponuka?

V praxi sa tabletizované farmaká zo skupiny hormonálna antikoncepsia rozdeľujú do dvoch základných skupín - tabletky obsahujúce iba jednu účinnú látku (gestagén), tabletky obsahujúce kombinácie účinných látok (estrogén a gestagén)

 • jedna účinná látka ... ako signalizuje už samotný názov, takto koncipované farmaká obsahujú iba jednu účinnú látku, gestagén - ten ovplyvňuje kvalitu hlienu v krčku maternice, ten sa stáva výrazne hustejší a bráni prieniku spermií do maternice a vajíčkovodov
 • dve účinné látky ... ako napovedá už samotný názov, takto koncipované farmaká obsahujú dve účinné látky, okrem gestagénu aj estrogén. Ak je ich koncentrácia vo farmaceutickom výrobku rovnaká počas celého cyklu, hovoríme o monofázickom antikoncepčne účinnom lieku, existujú však farmaká, pri ktorých sa koncentrácia mení v závislosti na dni cyklu (tzv. dvojfázové, trojfázové tabletky, ktoré sa snažia "napodobniť" menštruačný cyklus; v prvej polovici cyklu sa užívajú tabletky s prevahou estrogénov, v druhej polovici s prevahou gestagénov, pomer sa mení z 2:1 na 1:2). Farmaceutické výrobky z tejto skupiny svoju účinnosť postavili na blokáde ovulácie tzn. uvoľnenia vajíčka z vaječníka.

Hormonálna antikoncepcia - čítajte, ak sa venujete silovým športom

priemerná žena ... svalstvo žien má výrazne menej svalových vlákien ako majú muži, navyše až 70-75% žien má výrazne vyšší podiel tzv. pomalých svalových vlákien (tie majú menšiu schopnosť zväčšovať svoj objem, uplatňujú sa pri vytrvalostných disciplínach), ktoré majú navyše väčší prierez, ako vlákna rýchle (tie majú väčšiu schopnosť zväčšovať svoj objem ako vlákna pomalé, uplatňujú sa pri silových disciplínach)

výnimočná žena ... 25-30% žien patrí však do výnimočnej skupiny, členky ktorej majú výrazne vyšší potenciál (ako je priemer) dosahovať skvelé výsledky v silových a rýchlostne silovým športoch. Ženy z tejto skupiny nielenže sú priorodzene silnejšie, ale dokážu zároveň ľahšie naberať na svalovej hmote (beztuková hmota), zväčšovať predovšetkým obvody končatín. Predpokladá sa, že okrem výhodnejšieho pomeru medzi rýchlymi a pomalými svalovými vláknami (takto disponované ženy už v detstve a mladosti vynikajú napríklad v behoch na krátke trate, v skoku do diaľky, vo vrhačských disciplínach) za to môžu aj:

 • vyššie (ako je priemer) hladiny prirodzene produkovaného rastového hormónu (STH) - je známe, že ženy majú hladiny rastového hormónu vyššie ako muži tzn. v prípade žien je STH hlavným anabolickým hormónom, schopným podporiť rast svalovej hmoty, vyššie hladiny STH rezultujú vo väčšej svalovej hmote a následne lepších prírastkoch na sile
 • vyššie (ako je priemer) hladiny prirodzene produkovaných androgénov - hlavným androgénom u mužov je testosterón, ktorého priemerná produkcia v dospelosti sa pohybuje medzi 3-10mg/deň, u žien je maximom 0,25mg/deň (v malom podiele sa získava z vaječníkov, vo väčšom konverziou/premenou z hormónov nadobličiek). Ženy však rozhodujúcu časť androgénov (tzn. aj prekurzorov testosterónu) získavajú práve vďaka činnosti nadobličiek - núka sa tu tvrdenie "čím väčšia je produkcia a následne hladiny androgénov, tým ľahšie žena naberá na svalových objemoch a aj sile"


 • nižší pomer medzi androgénmi a estrogénmi tzn. ženy z 25-30% skupiny majú k dispozícii viac tzv. voľnej formy androgénov (len táto free forma má schopnosť viazať sa s receptormi v cieľových bunkách a spustiť žiadané deje - okrem iného podporiť rast svalovej hmoty aj sily); nielen vďaka vyššej dennej priemernej produkcii androgénov, ale aj vďaka nižším hladinám tzv. SHBG (Sex Hormone Bindig Globulin, plazmatický glykoproteín, bielkovina krvi, ktorá je schopná viazať na seba molekuly androgénov aj estrogénov a "robiť" ich neaktívnymi; okrem free formy má telo k dispozícii aj androgény viazané na albumín - väzba na ne je veľmi slabá)
 • iné genetické predpoklady ovplyvňujúce nadpriemernú reakciu na silový tréning (podmienené vhodne zvoleným tréningom - periodizácia, vyšší počet sérií, vyšší počet cvikov, variabilita záťaží)
 • prirodzená schopnosť intenzívne trénovať tzn. "náklonnosť" venovať sa silovým tréningom

Hormonálna antikoncepcia - áno, alebo nie pre silové športovkyne?

Nebudem tajiť - primárnym dôvodom k napísaniu tohto článku bola moja lenivosť, sekundárnym úspora času. Kto sleduje stránku BikiniFitness.SK, portál EastLabs.SK, alebo edukačný projekt FitnessTreneri.SK, určite zaregistroval, že naši redaktori (vrátane mňa) sa angažujú pri organizácii tzv. BikiniFitness Camp-ov Saskie CAKOCI. Účastníčky nám posielajú otázky, a  tie sa hromadia na mojom redakčnom stole. Štatistika neklame - takmer 80% účastníčok kempov sa zaujíma aj o pomerne málo riešené témy. Aké? Okrem dopingu aj o súvislosť medzi silovým tréningom a menštruáciou (tá je vnímaná ako jeden z faktorov zdravia ženy) a tiež vplyv hormonálnej antikoncepcie na výkonnosť silových športovkýň, (resp. formu bikinifitnessiek). Aj keď ja mám čo najmenej hovoriť k týmto témam (nespomínam si, žeby som mal niekedy menštruáciu, hormonálnu antikoncepciu som neužíval nikdy ... myslím), zhromaždil som už v 90. rokoch ku každej téme materiály (vtedy som sa venoval viac poradenstvu pre fitnessky a kulturistky) a tie som aktualizoval. Dôvodom bola snaha dať účastníčkam kempov aké-také použiteľné odpovede.

Aby som ušetril čas (a nemusel opakovane hovoriť každé 3-4 mesiace jedno a to isté - vravel som, že primárnym dôvodom k napísaniu tohto článku bola moja lenivosť!) všetko podstatné na tému "antikoncepcia a silový tréning" (čo mám poznačené v poznámkovom bloku) nájdete v nasledujúcich bodoch (ak niečo zistím navyše, postupne doplním do tohto článku - sľubujem!). A aby tieto poznámky dávali aký-taký zmysel, musel som začať trošku "zoširoka". Teraz ale poďme k veci, povedzme si pár faktov, ktoré dávajú jasnú odpoveď na otázku "je hormonálna antikoncepcia vhodná pre silovo trénujúce ženy?". Odpovedzte si samé na základe faktov:

1. fakt - užívanie hormonálnej antikoncepcie nedáva športovkyniam žiadnu výhodu ... keď som písal knihy Na rovinu o dopingu, sporadicky som sa stretol s úvahou, aby aj niektoré skupiny hormonálnej antikoncepcie (spomínal som ich pri ATC) boli zakázaná pre užívanie športovkyňami. Dôvod?
Gestagénna zložka. Je totiž známe, že viaceré z efektívnych anabolicko-androgénnych steroidov majú "spoločné gestagénne korene" (deriváty 19-nortestosterónu - nandrolon, tetrahydrogestrinon, norboleton, norethandrolon). Takže objavila sa tu úvaha o anabolickom pôsobení hormonálnej antikoncepcie. Ak by to tak bolo, jej užívanie by malo opodstatnenie u športovkýň, ktorých cieľom je nárast svalovej hmoty.
Čo hovorí pohľad do WADA listiny zakázaných (rozumej dopingových látok), metód a postupov? Medzi povolenými liekmi nájdeme aj farmaká zo skupiny hormonálna antikoncepcia. Príklad?
ALIANE, BELARA, CERAZETTE, CILEST, ESCAPELLE, EVRA, FEMODEN, IMPLANON, KLIMODIEN, MICROGYNON, MIRENA, PHARMATEX, TRI-REGOL, YADINE, YASMINELLE, YAZ

2. fakt - užívanie hormonálnej antikoncepcie ovplyvňuje prirodzenú produkciu androgénov ... aj keď sme si vysvetlili, že v prípade žien hlavným prirodzene produkovaným hormónom s anabolickým účinkom je rastový hormón, normálna (resp. o niečo vyššia) hladina androgénov určite rast svalovej hmoty dokáže ovplyvniť. Pozitívne. Viaceré práce však potvrdili, že hormonálna antikoncepcia znižuje celkovú dennú produkciu androgénov u žien (v závislosti na dĺžke užívanie registrujem zníženie o cca 60%).
Mimochodom, takýto negatívny vplyv na hladinu androgénov bol preukázaný aj pri liekoch ovplyvňujúcich tlak krvi, pri niektorých liekoch určených na podporu spánku, antihistaminiká (lieky, ktoré sa používajú na liečbu alergických reakcií, kožných prejavov, ekzémov, svrbenia, anafylaktických reakcií, nevoľností atď. vyvolaných histamínom), antibiotiká.

3. fakt - užívanie hormonálnej antikoncepcie ovplyvňuje hladiny SHBG ... ak ste pozorne čítali predchádzajúce riadky, zrejme si spomeniete, že efektivita androgénov je v priamej úmere s percentuálnymi podielom ich tzv. voľných, na plazmatické bielkoviny neviazaných, free foriem. Molekuly androgénov sú viazané mimoriadne pevnou väzbou na glykoproteín (plazmatickú bielkovinu) SHBG - čím viac SHBG sa v krvi nachádza, tým menej molekúl androgénov je k dispozícii pre cieľové tkanivá. Zlá správa?
Hormonálna antikoncepcia zvyšuje produkciu SHBG pečeňou, v dôsledku čoho dochádza k redukcii anabolického potenciálu prirodzene produkovaných androgénov.

4. fakt - aj hormonálna antikoncepcia má vedľajšie účinky ... áno áno. Farmaká zo skupiny hormonálna antikoncepcia majú očakávané (tzn. žiaduce účinky), pohľad do príbalových letákov však odhalí, že v niektorých prípadoch boli zaznamenané vedľajšie účinky, ktoré sa môžu považovať (podľa ich povahy) za nežiaduce. Na Slovensku hormonálnu antikoncepciu užíva cca 15-17% žien v reprodukčnom veku (tj. cca 220.000 žien).
V krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko, Česko siahne po hormonálnej antikoncepcii 60-80% žien v reprodukčnom veku (vzhľadom na početnosť obyvateľstva týchto krajín to nie sú už státisíce, ale milióny - odhaduje sa. že celosvetovo sa toto číslo pohybuje okolo 100 miliónov; aby bolo jasné u akého počtu žien sa vedľajšie účinky objavia). V príbalovom letáku jedného z hormonálnych antikoncepčných liekov si môžete prečítať o vedľajších účinkoch nasledovné:

 • časté vedľajšie účinky (1-10 žien zo 100) ... zmeny nálady, bolesť hlavy, brucha, akné, zväčšenie prsníkov, prírastok na hmotnosti
 • menej časté vedľajšie účinky (1 až 10 žien z 1000) ... alergické reakcie, zvýšená chuť do jedla, poruchy spánku, depresie, zníženie záujmu o sex, závraty, nevoľnosť, kandidóza, svalové kŕče, zadržiavanie tekutín, zvýšené potenie a smäd, úbytok na hmotnosti
 • zriedkavé vedľajšie účinky (1 až 10 žien z 10.000) ... astma, problémy so sluchom; 6 až 12 žien z 10 000 užívajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu (tzn. cca 6.000 až 12.000 žien ročne z celkového množstva 100 miliónov), ktorá obsahuje levonorgestrel, noretisterón, alebo norgestimát (tu je početnosť 6-7), prípadne etinylestradiol a drospirenon (tu je početnosť 9-12) zaznamená počas roka vznik krvnej zrazeniny (venózna tromboembólia) - 1-2% takýchto prípadov končí smrťou (ročne 60-120 žien); u žien, ktoré hormonálnu antikoncepciu neužívajú, krvné zraneniny sa objavia u menej ako 2 z 10.000 žien
 • oceňované vedľajšie účinky ... hormonálna antikoncepcia významne znižuje riziko vzniku rakoviny vaječníkov a rakoviny sliznice maternice; znižuje bolesti pri menštruácii; chráni pred zápalovými ochoreniami v malej panve; chráni pred benígnym ochorením prsníkov; chráni pred mimomaternicovým tehotenstvom


Reklama

Tatiana KOŽUCHOVÁ - urobme si fitnessburger!

Úspešná fitnesska vám ukáže, ako navariť chutné jedlo vhodné aj pre bikinifitnessky. Dnes to bude fitnessburger! Videoklip!

Poznáte SAKFST pravidlá platné pre bikinifitness?

Chystáte sa súťažiť v nominácii bikinifitness? A poznáte pravidlá? Popis - úvodná informácia!

Postup premeny - zo 77kg vážiacej maminy bikinifitnesska

Ukážeme vám, ako sa aj vy môžete zo 77kg vážiacej maminy zmeniť na úspešnú bikinifitnessku!