Rozdiel medzi IFBB a NPC: Ako sa líši kategória bikinifitness?

Čo majú tieto federácie spoločné? Kedy vznikla kategória bikinifitness, a aké sú rozdiely v pravidlách a pózovaní bikinifitnessiek v IFBB a NPC federáciách?

Čo majú tieto federácie spoločné?

Hovorí sa, že história IFBB siaha až do roku 1946, kedy bola v meste Montreal táto federácia založená bratmi Joeom a Benom Weiderovcami. V jej záujme bolo spočiatku združovať len mužov – bodybuilderov, ku ktorým až na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia pribudla aj prvá kategória určená pre ženy. Reč je o bodybuildingu žien. Cieľom bratov Weiderovcov bolo začleniť do jednej medzinárodnej federácie čo najväčší počet národných, čím vznikla možnosť porovnávania najlepších kulturistov na medzinárodnej úrovni. Spočiatku strácali na iné federácie, dokonca ja na tie, ktoré pôsobili na Americkom kontinente (AAU), alebo v Európe (NABBA), ale zmena nastala v 70. rokoch, kedy sa IFBB stala súčasťou medzinárodnej športovej organizácie združujúcej medzinárodné športové federácie. Aj tie, ktoré združujú športy olympijské. Ako Igor Kopček vo svojom staršom článku uvádza, týmto začlenením dostala IFBB v 80. rokoch povinnosť byť signatárom Svetového antidopingového kódexu, takže od roku 1985 IFBB prijíma rozhodnutia v súlade s týmto kódexom a zapája sa do boja proti dopingu.

Až do roku 1982 na území USA neexistovala národná federácia, ktorá by bola členom IFBB. IFBB síce priamo v USA organizovala súťaže akými je dobre známa Mr. Olympia, alebo IFBB Mr. USA, ale počtom zrealizovaných súťaží stále strácala na federáciu AAU (Amateur Athletic Union). Zmena nastáva v roku 1982, kedy sa časť funkionárov z AAU odčelní a pod názvom National Physique Committee (NPC) založí federáciu, ktorá sa obratom stáva členom medzinárodnej IFBB. Prvých 10 rokov NPC ťaží zo spolupráce s IFBB, víťazi NPC súťaží nastupujú na IFBB Majstrovstvá sveta a ak uspejú, získavajú PRO karty a súťažia na IFBB PRO súťažiach. V 90. rokoch sa PRO karty začínajú rozdeľovať aj súťažiacim, ktorí dokázali uspieť na najprestížnejších NPC súťažiach. Práve zisk PRO karty mal byť (a stále je) na NPC súťažiach na týchto súťažiach motiváciou, keďže amatérski pretekári nezískavali (a stále nezískavajú) na takýchto súťažiach žiadne finančné odmeny.

Postupom času sa NPC transformuje na federáciu, ktorá zastrešuje lokálne pôsobiace federácie v 50 štátoch USA. Obdobne v prvej dekáde 21. storočia v Európe vzniká Európska federácia bodybuildingu a fitness (EBFF), ktorá na rozdiel od NPC združuje krajiny Európy. NPC aj EBFF pôsobia v tom čase síce hlavne na lokálnej, kontinentálnej scéne, na svetovej scéne však spolupracujú a sú súčasťou IFBB. Vznik EBFF je sprevádzaný viacerými zmenami, ktoré sa udiali v krátkom čase. Prezidentom IFBB sa stáva po Ben Weiderovi v Španielsku pôsobiaci Rafael SANTONJA, NPC sa stáva čiastočným vlastníkom súťaže Mr. Olympia a Olympia Weekendu, následne zaniká IFBB PRO Division a vznikne IFBB PRO League, ktorej prezidentom (rovnako ako v NPC) sa stáva Jim MANION. So zmenou sídla IFBB z Montrealu (Kanada) do Madridu (Španielsko) dochádza k viacerým zmenám v organizácii súťaží a aj k zmenám pravidiel, podľa ktorých sa súťaží v IFBB a aj v EBFF. Postupne sa čoraz výraznejšie prejavujú rozdiely medzi pravidlami v IFBB a v národnej federácii USA – NPC.

Výrazným medzníkom sa stal rok 2017, kedy došlo k rozkolu medzi NPC a IFBB. NPC je totiž od počiatku súkromnou spoločnosťou, ktorá nie je zastrešovaná finančným rozpočtom štátu a tak po USA hľadá ďalšie možnosti expanzie. NPC vo svojich pravidlách nikdy nemala nutnosť dopingových kontrol, čo vyhovuje určitej skupine amatérskych športovcov. Tí po rozkole NPC s IFBB využívajú možnosť a súťažia pod hlavičkou novej, celosvetovo pôsobiacej organizácie NPC Worldwide, kde aj po roku 2017 bojujú o PRO karty a možnosť súťažiť v IFBB PRO League. IFBB, pretože stratila napojenie na IFBB PRO League, si vytvára vlastnú organizáciu pre profesionálov tzv. IFBB Elite PRO, kde možnosť súťažiť majú iba najlepší športovci IFBB po zisku Elite PRO karty.

Kategória bikinifitness resp. bikini

Je pomerne mladou kategóriou, ktorá sa vyvíja každým rokom. Okrem jasne stanovených pravidiel určujúcich základné postoje pri pózovaní, výber plaviek, topánok a úpravu pokožky sa preferencie v bikinifitness menia každým rokom. To každá úspešná bikinifitnesska vie, a snaží sa sledovať scénu.

Súčasťou NPC súťaží je od roku 2009, v roku 2010 sa v IFBB koná prvá neoficiálna bikinifitess súťaž a od roku 2011 je bikinifitness súčasťou IFBB Majstrovstiev sveta a IFBB/EBFF Majstrovstiev Európy. Už v rozmedzí rokov 2011 až 2017 sú jasne viditeľné rozdiely nielen v hodnotiacich kritériách platných pre bikinifitness kategóriu v NPC a v IFBB, ale aj v postojoch dokonca či v akceptovaní strihov plaviek a platforiem topánok, v ktorých bikinifitnessky súťažia. Avšak, keď sa cesty týchto federácií rozdelili, došlo aj k pozmeneniu niektorých pravidiel. Preto sa môže často stať, že ak vidíte pretekárku z NPC, považujete jej pózing za nesprávny, či nevhodný. Ale pre súťažnú NPC scénu je stále akceptovateľný. Aké sú tieto rozdiely?

Rozdiely medzi NPC a IFBB v kategórii bikinifitness

Prvá prezentácia na pódiu

V IFBB je prvá prezentácia bikinifitnessiek v tzv. eliminácii. Tá však nie je nutná za každých okolností. O tom, či je eliminácia potrebná rozhodne hlavný rozhodca, ak je v kategórii príliš vysoký počet súťažiacich (viac ako 15). Takto sa vylúči niekoľko pretekárok, pre ktoré súťaž v tejto kategórii končí. Najlepších 15 súťažiacich postúpi do semifinále (ak rozhodca nerozhodne o inom počte; na niektorých súťažiach sa totiž stáva, že do semifinále postupuje iba TOP10 bikinifitnessiek z kategórie). V eliminácii prichádzajú všetky pretekárky na pódium spoločne podľa súťažných čísel, ktoré im boli pridelené pri registrácii. Podľa možností pódiový rozhodca ich rozdelí do dvoch častí a umiestni na pravú a ľavú časť pódia tak, aby stred pódia ostal voľný. Súťažiace sú následne postupne podľa čísel vyzvané na porovnávanie v štvrťobratoch v strednej časti pódia v skupinách po 5. Po ukončení porovnávania sú opäť všetky súťažiace zoradené do jedného radu a opúšťajú spoločne pódium. Cieľom eliminácie je určiť, ktoré bikinifitnessky budú pokračovať v ďalšom kole súťaže, ktoré sa označuje ako semifinále.

V NPC vidíme rozdiel už v prvej prezentácii bikinifitnessiek. Na týchto súťažiach v každej výškovej kategórii prichádzajú pretekárky na pódium po jednej a prezentujú svoj tzv. Model walk. Ten má presne stanovené pravidlá. Prezentujú v strede pódia najprv v prednom postoji, potom plynulo prechádzajú do zadného postoja, a nakoniec ešte opäť predvedú svoju formu v prednom postoji tvárou k rozhodcom. Na rozdiel od IFBB v NPC neexistuje porovnávanie v povinných štvrťobratoch. Po tejto osobnej prezentácii, ktorá by mala trvať 10 sekúnd sú rozhodcami vyzvané, aby prešli na bočnú časť pódia.

Druhá prezentácia na pódiu

V IFBB po eliminácii nasleduje semifinále. Spôsob nástupu pretekárok je rovnaký, ale v menšom počte (teda najviac 15 pretekárok). Opäť sú postupne podľa čísel vyzývané na spoločné porovnávanie v štvrťobratoch (ktoré sú presne popísané v pravidlách) v strede pódia. Po tomto porovnávaní si rozhodcovia vyberú päticu najlepších súťažiacich, ktoré spravidla postúpia do finále. Po ich porovnávaní sú vyzvané ďalšie súťažiace v druhom a treťom vyvolávaní, v ktorých sa rozhodne šieste postupujúcej do finále a v prípade ostatných o konečnom poradí. Po porovnaní v štvrťobratoch semifinalistiky spoločne opustia pódium.

V NPC majú bikinifitnessky v druhom pôsobení na javisku osobnú prezentáciu už za sebou. Teraz ich čaká spoločné porovnávanie podobným spôsobom ako v IFBB, avšak môžeme vidieť rozdiel v základných postojoch. NPC pretekárky sú porovnávané iba v prednom a zadnom postoji, bočné postoje sa v NPC nepoužívajú.

Tretia prezentácia na pódiu

V IFBB je posledným kolom prezentácie finále, na ktoré nastupuje finálna šestica pretekárok (pätica z prvého porovnávania v semifinálne sa zvyčajne doplní ešte jednou pretekárkou z druhého porovnávania) po jednej, v individuálnej prezentácii v tzv. I-walku. V ňom sa každá pretekárka snaží ukázať svoju formu, proporčnosť a hlavne ženskosť v ,,najlepšom svetle“. Individuálna prezentácia v IFBB nemá jasne stanovené pravidlá, ale pravidlom je, že je obohatená vkusným prechodmi medzi postojmi, podľa výberu každej súťažiacej. Nakoniec je finálna šestica porovnávaná v strede pódia v povinných štvrťobratoch a rozhodcovia stanovia konečné poradie na základe zhodnotenia oboch častí finále.

NPC často platí, že o konečných výsledkoch rozhodujú už semifinálové porovnávania a finále je už iba show pre divákov. Aj v tomto prípade postup hodnotenia je obdobný, ako v prípade IFBB súťaží. Rozdiely však je možné vidieť v kritériách, ktoré NPC a IFBB rozhodcovia uprednostňujú – reč je nielen o proporčnosti, ale aj pripravenosti súťažiacich, prípadne muskulatúrnosti.

Rozdiel v pózingu bikinifitnessiek IFBB a NPC federácií

Štvrťobraty v IFBB

Predný postoj – pretekárky stoja vzpriamene, hlava a oči sú v rovnakej pozícii s telom. Jednu ruku majú uloženú vbok, druhá je mierne posunutá od tela. Celá váha tela je prenesená na jednu stranu, druhá noha je mierne vysunutá do strany.

Ľavá bočná póza – bočný ľavý postoj, trup je mierne vytočený k rozhodcom. Pravá ruka je uložená vbok na vytočenom pravom bok, ľavá ruka je mierne od tela a dozadu. Váha je prenesená na zadnej pravej nohe, bok ľavej nohy je mierne zdvihnutý.

Zadný postoj – pretekárky sú otočené chrbtom ku rozhodcom. Jedna ruka opäť ostáva v bok, druhá je vystretá mierne od tela. Váha je prenesená na jednu stojnú nohu. Vlasy by nemali zakrývať chrbát.

Pravá bočná póza – pravý postoj, podobne ako ľavý.

Dvojobraty v NPC

Predný postoj – pretekárky stoja vzpriamene, hlavou smerujúcou k rozhodcom, boky sú však mierne vytočené do strany. Stojná noha je predná (vystretá), zadná je ohnutá v kolene. Trup je vytočený smerom dopredu, jedna ruka je vbok, druhá mierne od tela.

Zadný postoj – chrbtom k rozhodcom, stoj na oboch nohách súčasne. Ruky sú uložené vedľa tela s ohnutými lakťami, dlane sú položené na stehnách. Pretekárky nemusia odkrývať chrbát – vlasy ho môžu zakrývať.

Vedeli ste o histórii a rozpade IFBB a NPC? Dúfam, že stručný prehľad rozdielov v týchto dvoch federáciách vám pomôže k lepšej orientácii vo vašich obľúbených pretekárkach. Máte svoje idoly v oboch týchto fedráciách? Môžete nám dať vedieť pod príspevkom na instagrame.Reklama

Tatiana KOŽUCHOVÁ - urobme si fitnessburger!

Úspešná fitnesska vám ukáže, ako navariť chutné jedlo vhodné aj pre bikinifitnessky. Dnes to bude fitnessburger! Videoklip!

Poznáte SAKFST pravidlá platné pre bikinifitness?

Chystáte sa súťažiť v nominácii bikinifitness? A poznáte pravidlá? Popis - úvodná informácia!

Postup premeny - zo 77kg vážiacej maminy bikinifitnesska

Ukážeme vám, ako sa aj vy môžete zo 77kg vážiacej maminy zmeniť na úspešnú bikinifitnessku!