Poznáte SAKFST pravidlá platné pre bikinifitness?

Chystáte sa súťažiť v nominácii bikinifitness? A poznáte pravidlá? Popis - úvodná informácia!

PRAVIDLÁ Fitness Bikini, Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja
platnosť v SAKFST od 17. apríla 2015 až do odvolania

Úvod

Kategória Bikiny fitness žien bola oficiálne uznaná ako nová športová disciplína IFBB na Kongrese IFBB dňa 7.11.2010 (Baku, Azerbajdžan).

Článok 1
Všeobecne: Novovytvorená súťažná kategória je určená pre ženy a dievčatá s prirodzene peknou postavou, pre športovkyne, ktoré uprednostňujú zdravý životný štýl a ktoré sa venujú akejkoľvek športovej aktivite. Prioritou sú symetrické telesné proporcie, estetický a zdravý vzhľad tela s kvalitnou úpravou pokožky, vhodné líčenie a úprava vlasov.

Článok 2
Kategórie - rozdelenie pretekárok Na súťažiach v bikiny fitness sú pretekárky rozdelené do týchto vekových a výškových kategórii:

 • a) vekové kategórie juniorky ... do 23 rokov - pretekárky súťažia vo svojej vekovej kat. počas celého roku, v ktorom dosiahli vek 18r. (dorastenky), vek 23r. (juniorky) ženy
 • b) výškové kategórie juniorky ... do 163 cm, nad 163 cm ženy ... do 163 cm, do 166 cm, do 169 cm, nad 169 cm

Článok 3
Úbor pretekárky
Oblečenie pretekárok pre všetky kolá sa bude riadiť nasledovnými kritériami:

 1. 1. dvojdielne bikiny;
 2. 2. farba, materiál a štruktúra je na voľbe pretekárky;
 3. 3. bikiny musia byť vkusné
 4. 4. bikiny budú pokrývať najmenej 1/3 sedacieho svalu a celú prednú oblasť;
 5. 5. počas celého priebehu súťaže budú použité topánky s vysokým podpätkom, ľubovoľného štýlu a farby. Hrúbka platformy nesmie presiahnuť 7 mm a výška podpätku nesmie byť vyššia ako 120 mm. Topánky s vysokou platformou sú zakázané;
 6. 6. vlasy môžu byť štylizované;
 7. 7. úprava pokožky má byť prirodzená a zdravo opálená, pier cing a trblietavé efekty sú zakázané;
 8. 8. šperky sú povolené za predpokladu, že budú vkusné;
 9. 9. hlavný rozhodca má právo posúdiť, či oblečenie pretekárky je akceptovateľného štandardu, vkusu a slušnosti.

Článok 4
Časti fitness súťaže Kategória Bikiny fitness pozostáva z nasledovných súťažných kôl:

 • a) eliminácia ... vyraďovanie
 • b) 1. kolo ... semifinále
 • c) 2. kolo ... finále

Článok 5
Eliminácia

 • 1. V prípade, že sa na súťaži prezentuje viac ako 15 pretekárok v kategórii, bude vykonaná eliminácia.
 • 2. Sekretár hlavného rozhodcu (ďalej len sekretár HR) rozdá všetkým rozhodcom tlačivo Eliminácia - individuálne umiestnenie rozhodcu (Formulár 1B), do ktorého sú už vpísané štartové čísla všetkých pretekárok v kategórii.
 • 3. Pódiový rozhodca zoradí na pódiu pretekárky v jednom rade (ak je nutné, do dvoch radov) od najnižšieho štartového čísla z ľavej strany pódia.
 • 4. Rozhodcovia začnú rozhodovať. Potom pódiový rozhodca zmení postavenie pretekárok tak, že vymení poradie, t.j. od najnižšieho štartového čísla sprava doľava.
 • 5. Pódiový rozhodca rozdelí pretekárky do dvoch rovnako veľkých skupín, ktoré sú na javisku rozmiestnené tak, že jedna skupina je na ľavej strane javiska a druhá na strane pravej. Centrálna časť javiska je ponechaná voľná na porovnávanie. V poradí podľa štartových čísel a v skupinkách nie väčších ako 5 pretekárok naraz je každá skupinka nasmerovaná do centra javiska, aby vykonala 4 štvrť obraty štvrť obrat vpravo štvrť obrat vzad štvrť obrat vpravo štvrť obrat dopredu
 • 6. Po skončení štvrť obratov bude celá kategória sformovaná do jednej línie podľa štartových čísel a na pokyn pódiového rozhodcu opustia javisko.
 • 7. Ak je v kategórii viac ako 21 pretekárok, rozhodcovia vo formulári „Eliminácia – individuálne umiestnenie rozhodcu“ (Formulár 1B) označia symbolom „X“ tie pretekárky, ktoré chcú vybrať medzi najlepších 15. Ak je pretekárok od 16 do 21, rozhodcovia označia symbolom „X“ tie pretekárky, ktoré chcú vylúčiť z najlepšej 15-ky.
 • 8. Sekretár HR v spolupráci s počtárskou komisiou použije tlačivo „Vyhodnotenie eliminácie“, do ktorého prepíše rozhodcovské výbery, na základe ktorých vyhodnotí 15 pretekárok postupujúcich do semifinále. V prípade, že sa zhoduje súčet hodnotení na 15-tom mieste u niekoľkých pretekárok, budú tieto privedené na pódium k opätovnému prevedeniu povinných postojov pre výber eliminácie. Do semifinále postupuje 15 pretekárok.
 • 9. Sekretár HR informuje hlavného rozhodcu, ktoré pretekárky podľa štartových čísel postúpili do semifinále.

Článok 6
1. kolo ... semifinále – štvrť obraty
Prvé kolo je vykonávané pod vedením pódiového rozhodcu nasledovne:
1. Pódiový rozhodca privedie všetky semifinalistky (15) na pódium, zoradí ich v jednej línii v poradí podľa štartových čísel. Hlásateľ postupne predstaví všetky pretekárky podľa št. čísla, mena a oddielu.
a) Potom zoradí pretekárky v ľavej a pravej časti pódia, stred pódia slúži na pózovanie skupín.
b) Pódiový rozhodca vyzve prvých 5 pretekárok od najnižšieho št. čísla, aby vykonali na jeho pokyn 4 štvrť obraty štvrť obrat vpravo štvrť obrat vzad štvrť obrat vpravo štvrť obrat dopredu
c) Toto „pred hodnotenie“ vykonajú všetky semifinalistky v skupine po 5 pretekárok.

2. Po „pred hodnotení“ si následne každý rozhodca vyberie 5 pretekárok do prvej skupiny, požiadavku odovzdá hlavnému rozhodcovi. Hlavný rozhodca spočíta požiadavky jednotlivých rozhodcov. Tie pretekárky, ktoré rozhodcovia najviac požadujú budú vyvolané na 1. porovnávanie v počte 3-5 pretekárok. Hlavný rozhodca má právo pri zhode požiadaviek nad 5 pretekárok určiť, ktorú pretekárku zaradí do 1. porovnávania v skupine. Tieto pretekárky na pokyn pódiového rozhodcu vykonajú 4 štvrť obraty v strede pódia. Po ukončení ich hodnotenia rozhodcami opustia pódium na pokyn pódiového rozhodcu. Pretekárky, ktoré nie sú hodnotené v 1. porovnávaní stoja po stranách pódia.

3. Takto isto sa postupuje aj pri požiadavkách rozhodcov pre vyvolanie a určenie pretekárok do 2. a 3. skupiny pre vzájomné porovnávanie.

4. Rozhodcovia hodnotia pretekárky umiestnením od 1. do 15., pričom nesmú dať dvom alebo viacerým to isté umiestnenie. Do finále postupuje 6 pretekárok s najnižším súčtom umiestnení.

5. V prípade zhody v umiestnení u viacerých pretekárok, bude o umiestnení v semifinále rozhodnuté metódou „relatívneho umiestnenia“ vo vzájomnom porovnávaní pretekárok pred škrtaním (rozhoduje vyšší počet lepších umiestnení).

6. Semifinálové hodnotenie rozhodcov určuje poradie pretekárok od 1. do 15. miesta. Pretekárky na 1. – 6. mieste postupujú do finále bez určenia konečného umiestnenia. Umiestnenie pretekárok od 7. až po 15. miesto je konečné.

Článok 7
Popis štyroch štvrť obratov:

1. ČELNÝ POSTOJ: súťažiace sa postavia s jednou rukou opretou o bok a jednou nohou vysunutou mierne dopredu a do strany.

2. ŠTVRŤ OBRAT DOPRAVA: súťažiace vykonajú štvrť obrat a budú otočené ľavou stranou k rozhodcom. Hornú časť tela mierne natočia k rozhodcom a ich pohľad smeruje na rozhodcov. Ľavú ruku majú položenú na ľavom boku, postoj nôh je voľný.

3. ŠTVRŤ OBRAT VZAD: súťažiace vykonajú štvrť obrat vpravo a stoja zadom k rozhodcom. Chodidlá sú vzdialené od seba nie viac ako 30 cm. Jedna ruka spočíva na boku, druhá ruka je uvoľnená vedľa tela. Súťažiace nesmú natáčať hornú časť tela smerom k rozhodcom.

4. ŠTVRŤ OBRAT DOPRAVA: súťažiace vykonajú štvrť obrat vpravo a k rozhodcom sa otočia pravou stranou. Hornú časť tela mierne natočia k rozhodcov a ich pohľad smeruje na rozhodcov. Pravá ruka spočíva na pravom boku, postoj nôh je voľný.

5. ŠTVRŤ OBRAT DOPREDU: pretekárky vykonajú štvrť obrat vpravo a otočia sa čelom k rozhodcom.

Článok 8
1. kolo ... semifinále, štvrť obraty; prvé kolo je hodnotené s uplatnením nasledovných kritérií

 • 1. Hodnotí sa celkový športový vzhľad postavy. Toto posudzovanie by malo začať hlavou a pokračovať smerom nadol berúc do úvahy celú postavu. Posudzovanie začínajúce celkovým dojmom by malo brať do úvahy vlasy, krásu tváre, celkový rozvoj a tvar tela, prezentovanie vyrovnanej, symetricky rozvinutej postavy, stav pokožky a jej tonus a schopnosť pretekárky prezentovať sa so sebadôverou, sebaovládaním a eleganciou.
 • 2. Postava by mala byť posudzovaná s ohľadom na úroveň celkového svalového tonusu, dosiahnutého športovým tréningom a výživou. Svalové skupiny by mali mať pekný a pevný vzhľad s malým množstvom telesného tuku. Postava by nemala byť ani nadmerne svalnatá ani nadmerne vychudnutá bez svalovej separácie a vyrysovania. Postava, ktorá je považovaná za príliš svalnatú alebo príliš vychudnutú, musí byť hodnotená nižšie.
 • 3. Hodnotenie by malo tiež brať do úvahy napnutosť a tonus pokožky. Koža by mala byť hladká a na pohľad zdravá a bez celulitídy. Tvár, vlasy a make-up by mali doplňovať celkový dojem prezentovaný pretekárkou.
 • 4. Hodnotenie postavy by malo zahŕňať úplnú prezentáciu pretekárky - od momentu jej príchodu na javisko až po moment jej odchodu. V každom okamihu musí byť pretekárka v bikiny fitness pozorovaná s ohľadom na zdravú, športovú a fit postavu v atraktívne prezentovanom celkovom dojme (total package).
 • 5. Rozhodcom sa pripomína, že sa nejde o súťaž body fitness. Pretekárky by mali mať úmerné osvalenie, ale nepožaduje sa taká separácia a definícia svalstva, resp. nízka hladina telesného tuku ako v body fitness. Každá pretekárka, ktorá vykazuje tieto vlastnosti, musí byť hodnotená nižšie.

Článok 9
2. kolo ... finále, prezentácia

 • 1. Najlepších 6 pretekárok zo semifinále bude na javisko pozývaných po jednej v poradí podľa štartových čísel a každá vykoná T - chôdzu: a) pretekárka príde do stredu javiska, kde sa zastaví a vykoná čelný postoj; b) Potom prejde kolmo do prednej časti pódia/javiska otočí sa doprava (z pohľadu rozhodcov a divákov) a prejde 5 krokov. Zastaví sa a vykoná čelný a zadný postoj; c) pretekárka sa potom otočí doľava, prejde 10 krokov na druhú stranu, zastaví sa a vykoná čelný a zadný postoj; d) pretekárka po ukončení T-chôdze sa zaradí do zadnej časti javiska/pódia.
 • 2. Po skončení T-chôdze na pokyn pódiového rozhodcu predstúpia do stredu javiska/pódia zoradené v jednom rade a v číselnom poradí podľa štartových čísel.
 • 3. Následne na jeho pokyn vykonajú 4 štvrť obraty.
 • 4. Pódiový rozhodca potom zmení postavenie pretekárok 1 a 4, 2 a 5, 3 a 6 a znovu predvedú povinné postoje.
 • 5. Celý rad na pokyn pódiového rozhodcu opustí pódium.

Článok 10
Spracovanie výsledkov
Spracovanie výsledkov hodnotenia pretekárok rozhodcami je plne v kompetencii sekretára HR. V tlačive Zápis súťaže (Formulár 5): a) sa pri počte rozhodcov 5 alebo 7 u každej pretekárky prečiarkne jedno najvyššie a jedno najnižšie hodnotenie. Ostatné hodnotenia sa spočítajú a pretekárka, ktorá má celkovo nižší počet umiestnení, je lepšia. Platí to rovnako pre semifinále ako aj finále (2. kolo) b) súčet umiestnení (hodnotení) v 2. kole (finále) nám dáva výsledné/konečné poradie pretekárok na 1. – 6. mieste. Pretekárky s nižším súčtom umiestnení sú v konečnom poradí umiestnené na vyššom mieste. Víťazí pretekárka s celkovým najnižším súčtom umiestnení. c) pri „zhode“ v súčte umiestnení v 2. kole (finále) rozhoduje o konečnom lepšom umiestnení pretekárky metóda „relatívneho umiestnenia vo finále.Reklama

Saskia CAKOCI - prečo radikálne diéty (trvalo) nefungujú?

Šéfredaktorka projektu BikiniFitness.SK sa očami bikinifitnessky pozrela na aktuálne propagované výživové postupy.

Tatiana KOŽUCHOVÁ - urobme si fitnessburger!

Úspešná fitnesska vám ukáže, ako navariť chutné jedlo vhodné aj pre bikinifitnessky. Dnes to bude fitnessburger! Videoklip!

Postup premeny - zo 77kg vážiacej maminy bikinifitnesska

Ukážeme vám, ako sa aj vy môžete zo 77kg vážiacej maminy zmeniť na úspešnú bikinifitnessku!