Súťaže a bodovací systém v IFBB

Aký je bodovací systém vo federácii IFBB a ako "rozlúštiť" výsledkové listiny? Pomôže vám Barbora LABUDOVÁ. 

Stalo sa vám, že ste pri pohľade na výsledkové listiny gúľali očami a premýšľali, čo tieto čísla znamenajú? Prečo vyhrala tá, ktorá má najmenej bodov? Verte mi, každá pretekárka v tom mala zmätok pred tým, než začala súťažiť a naštudovala si pravidlá IFBB. V tomto článku vysvetlíme základný postup bodovania pretekárov, ktorý napokon nie je taký komplikovaný, ako sa na prvý pohľad zdá.

Rozhodcovský panel tvorí niekoľko kvalifikovaných rozhodcov IFBB. Rozhodcovia môžu mat u nás 4 rôzne stupne – rozhodca I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa, medzinárodní rozhodcovia a po novom medzinárodní rozhodcovia, ktorí majú právo hodnotiť aj Elite PRO súťaže. Rozhodcovskú kvalifikáciu získavajú zložením rozhodcovskej skúšky.

Každý rozhodcovský panel tvorí hlavný rozhodca, ktorý zodpovedá za dodržiavanie súťažného poriadku, pravidiel IFBB, za zápis bodov, výsledkov. Tvoria ho ďalej hodnotiaci rozhodcovia, ktorých je v paneli zvyčajne 5 až 7. Hlavný rozhodca priamo nehodnotí pretekárky, dohliada však na chod súťaže, na správnosť hodnotenia hodnotiacich rozhodcov a prostredníctvom pódiového rozhodcu riadi pretekárky na pódiu. Pódiový rozhodca je ten, ktorý sa nachádza priamo na pódiu, usporadúva pretekárov pri nástupe na stage a rovnako kontroluje a riadi jednotlivé vyvolávania.

Pretekárky nastupujú na pódium v rade za sebou, usporiadané sú väčšinou do polkruhu tak, aby bola každá viditeľná. Každá ma na ľavom boku plaviek štartovné číslo, ktoré si vylosovala na prezentácii. Rozhodcovia vyvolávajú pretekárov na základe týchto čísel, nie menovite. Porovnávania každej kategórie môžu mat 3 kolá – elimináciu, semifinále a finále.

Eliminácia

Koná sa v tom prípade, ak je počet štartujúcich pretekárok v kategórii vyšší ako 15 (v rôznych prípadoch sa udeľujú výnimky – väčšinou musí byt počet pretekárov na elimináciu aspoň 18, veľakrát sa stalo, že sa konalo za účelom úspory času priamo semifinále s 16 či 17 pretekárkami). Pretekárky nastúpia na pódium na štartovné čiary (sú nalepené na pódiu, väčšinou v strede pod najlepším osvetlením a v takej vzdialenosti, aby mal celý rozhodcovský panel dobrý výhľad na každú z pretekárok)na úlohou rozhodcov je vybrať tie, ktoré v tomto kole vypadnú. Ak si myslíte, že toto kola trvá niekoľko desiatok minút, opak je pravdou.

Eliminácia častokrát netrvá viac ako jedna pesnička, ktorá hrá ako podmaz súťaže. Pretekárky nastúpia do polkruhu do čelného postoja, hlavný rozhodca im nariadi obrátiť sa o 180 stupňov do zadného postoja a späť. Prebieha to cele veľmi rýchlo, zaiste nemajú čas prehliadnuť si všetky pretekárky, väčšinou však vypadávajú také, ktoré na prvý pohľad nemajú na súťaži čo hľadať kvôli neprehliadnuteľným chybám – nezvládnuté postoje, zlý náter či žiadna forma. Počas eliminácie sa nekoná tradičné bodovanie. Každý rozhodca obdrží pred začiatkom listinu so štartovnými číslami pretekárov. Ich úlohou je zapísať písmeno X k číslam tých pretekárok, ktoré majú podľa nich v eliminácii vypadnúť.

Semifinále

Niekedy nasleduje priamo, niekedy až po spomínanej eliminácii. Ak mu predchádzala eliminácia, na semifinále nastúpi 15 pretekárok, ktoré chodia za sebou po jednom – v semifinále je zvykom, že moderátor pri príchode jednotlivé súťažiace predstavuje (povie štartovné číslo, meno a priezvisko a klub, pod ktorým je prihlásená).
Prvé vyvolávania podľa štartovných čísel prebiehajú po 5 – pretekárky vystúpia dopredu na čiaru, zaujmú čelný postoj a odohrá sa porovnávanie vo všetkých 4 postojoch – čelný, bočný z ľavej strany, zadný, bočný z pravej strany a na záber opäť čelný postoj. Týmto porovnávaním prejde každá pretekárka vo svojej pätici.

Následne sú súťažiace naspať zoradené na zadnej línii a čakajú na prvé vyvolávanie, ktoré určujú rozhodcovia nezávisle od štartovných čísel. Prvé vyvolávanie tvoria pretekárky, ktoré automaticky postupujú do finále – sú to tie, ktoré zaujali rozhodcov najviac – každý z rozhodcov posunie hlavnému rozhodcovi lístok s číslami pretekárok, ktoré chce vidieť v prvom vyvolávaní.
Najčastejšie vybrané sú vyvolané do prvého porovnávania. V prvom vyvolávaní môžu byť 2 ale aj 7 pretekárok, nie je to vždy priamo 6. Najčastejšie sa stretávame s 5 pretekárkami v prvom vyvolávaní – teda tie, ktoré majú finále isté a jedno voľné miesto do finále následne získa jedna z pretekárok v druhom vyvolávaní. Po prvom teda nasleduje druhé a tretie vyvolávanie, taktiež podľa výberu rozhodcov.

Bodovanie prebieha nasledovne – hodnotiaci rozhodcovia píšu na svoje bodovacie lístky pretekárkam skóre. Každej pretekárke pripíšu taký počet bodov, na aké umiestnenie by danú atlétku umiestnili. Napr. ak sa rozhodcovi páči bikina s číslom 112, pripíše jej jeden bod – v jeho rebríčku je teda na prvom mieste.
Tej, ktorá je preňho jednoznačne najhoršou v semifinále napíše 15 bodov, a teda ju umiestňuje na posledné semifinálové miesto. Každý hodnotiaci rozhodca má svoj bodovací lístok, počas bodovania spolu nekomunikujú, každý rozhoduje podľa vlastných preferencií. Všetky bodovacie lístky sa odovzdajú hlavnému rozhodcovi. Ten uskutoční zrátanie bodov a vyhodnotí body po semifinálovom kole. Toto zrátanie vyzerá nasledovne – každej pretekárke sa zrátajú body od každého rozhodcu, pričom sa škrtá jeden najlepší a jeden najhorší výsledok. V praxi to vyzerá nasledovne:

Napr. body súťažiacej číslo 24

Rozhodca č.1     Rozhodca č.2      Rozhodca č.3      Rozhodca č.4      Rozhodca č.5      Rozhodca č.6      Rozhodca č.7
          2                         1                            1                          1                          3                          4                          1

Po škrtnutí jedného najlepšieho umiestnenia (1) a jedného najhoršieho (4) sa zráta počet bodov (8). Víťazkou sa stáva tá súťažiaca, ktorá ma najmenej bodov.

Finále

Ako ste už mohli zaregistrovať, do finále postupuje 6 najlepších pretekárok. Vo finálovom kole majú tie najlepšie väčší priestor a šancu sa ukázať – pred samotným porovnávaním predvedie každá svoj I-walk – individuálnu prezentáciu. Úlohou I-walku je ukázať seba a svoje dominanty v čo najlepšom svetle, upútať pozornosť rozhodcov a samozrejme, zakryť svoje nedostatky.

Prezentácia ako taká je veľmi dôležitá. Vo finále dostávajú súťažiace nové hodnotenie, vo výsledkových listinách sa finálové kolo označuje R2 (round 2, R1 označuje body zo semifinále). Neraz sa stalo, že pretekárka, ktorá bola po semifinále na druhom, či treťom mieste, vyfúkla vďaka dokonalému I-walku, chôdzi a postojom víťazstvo tej, ktorá pred finále suverénne figurovala na prvej priečke. Bodovací systém je úplne rovnaký ako v semifinále – rozhodcovia udeľujú pretekárkam priečky od 1-6. Po uzavretí bodovania odovzdajú hodnotiaci rozhodcovia svoje bodovacie lístky hlavnému rozhodcovi, ktorý uskutoční súčet bodov a zodpovedá za vyhotovenie výsledkových listín. Finále

Po finále nasleduje už len vyhodnotenie súťaže. Top 6 je nastúpená na zadnej línii, bikiny sú vyvolávané od najhoršej priečky – 6. miesta až po víťazku. Častokrát dostávajú vecné darčeky, diplom a top 3, samozrejme, medaile a poháre.

Zvyšok štartovného poľa – teda zvyšné semifinalistky – sa dozvedajú o svojom umiestnení až po skončení súťaže po zverejnení výsledkových listín na oficiálne webové stránky.

Veríme, že tie z Vás, ktoré ešte nesúťažili získali predstavu o tom, ako súťaž prebieha a že vám tento článok pomohol v porozumení výsledkových listín. Nie je to napokon taká veda, no nie?Reklama

Postup premeny - zo 77kg vážiacej maminy bikinifitnesska

Ukážeme vám, ako sa aj vy môžete zo 77kg vážiacej maminy zmeniť na úspešnú bikinifitnessku!

Tatiana KOŽUCHOVÁ - urobme si fitnessburger!

Úspešná fitnesska vám ukáže, ako navariť chutné jedlo vhodné aj pre bikinifitnessky. Dnes to bude fitnessburger! Videoklip!

Poznáte SAKFST pravidlá platné pre bikinifitness?

Chystáte sa súťažiť v nominácii bikinifitness? A poznáte pravidlá? Popis - úvodná informácia!