BikiniFitness.SK - reklama

Internetový projekt BikiniFitness.SK je určený priaznivcom kategórie bikinifitness, predovšetkým dievčatám a ženám, ktoré uvažujú o súťažení, prípadne už súťažia v tejto kategórii na akejkoľvek úrovni.  Našu pozornosť však venujeme aj ďalším nomináciám v portfóliu federácií IFBB, NABBA, WBFF atď., kde súťažia ženy. Ktoré to sú? Bodyfitness, fitness, wellness fitness, women´s physique.

Cieľom projektu je poskytovať informácie:

 • priaznivcom bikinifitness (a spriaznených športov) o začínajúcich bikinifitnesskách, domácich aj zahraničných hviezdach kategórie bikinifitness a športovkyňách z príbuzných nominácií ako bodyfitness, fitness, wellness fitness aj women´s physique
 • o súťažiach primárne z nominácií bikinifitness, sekundárne aj zo súťaží bodyfitness, fitness, wellness fitness a women´s physique vo forme reportov a komentárov, ktoré sú doplnené o komplexné fotogalérie
 • uľahčujúce súťaženie v kategórii bikinifitness na akejkoľvek úrovni
 • o tréningu, výžive, doplnkoch výživy vhodných nielen pre bikinifitness
 • o postupoch upevňujúcich zdravie nielen pre aktívne dievčatá a ženy

Sídlo spoločnosti: Boženy Némcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Poštová adresa: Patriot Hotel - Fitness škola s.r.o., Boženy Némcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 35 818 662
DIČ: nie je plátca DPH
Konateľ spoločnosti: Saskia CAKOCI, Ing.

Spoločnosť Fitness škola s.r.o (majiteľ a prevádzkovateľ web stránky BikiniFitness.SK)  ponúka potencionálnym reklamným partnerom tieto základné reklamné formáty na stránke BikiniFitness.SK:

 • Branding reklama ........ pozadie stránky
 • Bannerová reklama ..... right banner (pravá strana web stránky) - pozícia 1, pozícia 2, pozícia 3, pozícia 4
 • Bannerová reklama ..... big banner článok (spodná časť web stránky, pod každým článkom)
 • PR článok .................... reklamný článok v prospech reklamného partner
 • Reklamný partner ........ reklamná kampaň za zvýhodnenú cenu


Branding reklama - pozadie stránky

Branding reklama je neštandardný, najefektívnejší reklamný formát zobrazujúci sa ako pozadie stránky. Daný formát sa zobrazuje na homepage aj všetkých podstránkach web stránky.
Počet reklamných partnerov na danú pozíciu ... 1/1
Cena:

 • 1 mesiac ...... 1950€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá textovú a obrazovú časť reklamy, spracovanie je zahrnuté v cene


Bannerová reklama - right banner

Dobre viditeľný reklamný bannerový formát, ktorý sa zobrazuje na pravej časti webu BikiniFitness.sk na homepage, aj všetkých podstránkach webu. Bannerový formát má tri pozície (horný, stredný, dolný) cena závisí od obsadenia - daná reklama sa môže objavovať na danej pozícii na všetkých stránkach webu, alebo iba na vybraných, presne zadefinovaných podstránkach.
Počet reklamných partnerov na danú pozíciu ... 1/1 (na jednu pozíciu je nasadený iba jeden partner)
Cena:

 • 1 mesiac, reklama na všetkých stránkach ....................................... 350€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá finálny JPEG/GIF banner aj s aktívnym linkom na cieľovú stránku
 • Formát banneru ... výška 290pix x šírka 250 pix; maximálna veľkosť 50kB
 • pri opakovaní reklamy tzn. pri objednávke na viac mesiacov, Vám poskytneme zľavu!


Bannerová reklama - big banner v článku

Dobre viditeľný reklamný bannerový formát, ktorý sa zobrazuje pod každým článkom v danom časovom období.
Počet reklamných partnerov na danú pozíciu ... 1/1 (na jednu pozíciu je nasadený jeden partner)
Cena:

 • 1 mesiac ...... 350€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá finálny JPEG banner aj s aktívnym linkom na cieľovú stránku
 • Formát banneru ... 880x250 pix; maximálne 100kB
 • pri opakovaní reklamy tzn. pri objednávke na viac mesiacov, Vám poskytneme zľavu!


PR článok

Reklamný článok je textový reklamný formát, ktorý slúži na spropagovanie výrobku, služby, alebo predmetu činnosti reklamného partnera. Text v maximálnom rozsahu 2x A4 (normostrana) môže byť doplnený o fotografie, alebo videoklipy, môže obsahovať aj aktívne linky na cieľovú stránku podľa výberu reklamného partnera.
Cena:

 • 1x PR článok ........ 75€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá finálny banner aj s aktívnym linkom na cieľovú stránku
 • pri zadaní viacerých PR článkov Vám poskytneme zľavu!


Reklamné kampane

V prípade, že máte záujem o spracovanie reklamných kampaní zrealizovaných na web stránke BikiniFitness.SK, kontaktujte nás prostredníctvom mailu igor.kopcek@yahoo.com


BikiniFitness.SK - ako si objednať reklamu?

V prípade, že máte záujem o využitie reklamného priestoru na web stránke BikiniFitness.SK, kontaktujte nás:
mail ... saskia.cakoci@gmail.com
telefonicky ... Saskia Cakoci, Ing. +421 911 900 979
Facebook ... IFBB Bikini SASKIA CAKOCI